Loading...
You are here:  Home  >  ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ  >  Current Article

3+4 ιδέες για λιγώτερους φόρους και περισσότερη ανάπτυξη

By   /   Απρίλιος 3, 2014  /   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 3+4 ιδέες για λιγώτερους φόρους και περισσότερη ανάπτυξη

    Print       Email

του Νέστορα Κουράκη.

Για την έξοδο από την πολύχρονη κρίση που μαστίζει την χώρα μας, υπάρχουν ορισμένα προαπαιτούμενα, τα οποία κατά κόρον έχουν εξαρθεί από τους αναλυτές: (α) θέσπιση από την Πολιτεία νόμων που θα ενισχύουν στους πολίτες το αίσθημα της δικαιοσύνης και θα εφαρμόζονται με σοβαρότητα, (β) επίδειξη από τους πολίτες κατανόησης και ανοχής για την παρούσα δραματική οικονομική κατάσταση, ώστε να διασφαλισθεί κοινωνική ειρήνη και πολιτική σταθερότητα, (γ) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών, με παράλληλη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας στους τομείς του τουρισμού, των ναυτιλιακών υπηρεσιών, των μεταφορών, της ενέργειας και της εκπαίδευσης, και (δ) τόνωση της αγοραστικής ζήτησης και της ρευστότητας, με δραστική περιστολή της απαράδεκτης σήμερα υπερφορολόγησης των πολιτών, αποκατάσταση των όποιων αδικιών σε μισθούς – συντάξεις και μείωση των τιμών βασικών προϊόντων στα επίπεδα του μέσου όρου των ευρωπαϊκών χωρών.

Έστω και αν ορισμένα από τα προαπαιτούμενα αυτά, όπως τα υπό (α) και (β), δεν συνδέονται απαραιτήτως με την εξεύρεση οικονομικών πόρων για την υλοποίησή τους, όμως η εξασφάλιση ρευστότητας για την εν γένει καλή λειτουργία της οικονομίας μας είναι, προφανώς condition sine qua non για την έξοδο από την κρίση. Στην συνέχεια παρουσιάζονται, λοιπόν, ορισμένες απλές ιδέες, των οποίων η εφαρμογή θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξεύρεση πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, χωρίς το Κράτος να καταφεύγει στην επαχθή φορολόγηση των πολιτών και στην αέναη περικοπή των μισθών και συντάξεών τους:

1. Αξιοποίηση των περιουσιών που είναι σχολάζουσες, που προέρχονται δηλαδή από αποβιώσαντες χωρίς κληρονόμους. Στις περιπτώσεις αυτές, το Δημόσιο αναγνωρίζεται από το Δίκαιο ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος της σχολάζουσας περιουσίας (άρθρο 1824 Αστικού Κώδικα). Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί το καλοκαίρι του 2011, από τα ακίνητα, τις θυρίδες και τις καταθέσεις των «ορφανών» αυτών περιουσιών, το Δημόσιο θα μπορούσε να εισπράξει πάνω από 15 δισ. ευρώ (βλ. εφημ. Πρώτο Θέμα της 31.7.2011, Business Stories, σελ. 7, όπου σχετικό δημοσίευμα του Γιώργου Ι. Δημητρομανωλάκη). Το ζήτημα ρυθμίζεται νομοθετικά από τα ά. 61-64 του ν. 4182/2013, που ψηφίσθηκε μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο.

2. Αξιοποίηση των λεγόμενων αδρανών καταθέσεων, των «ξεχασμένων» δηλαδή λογαριασμών που υπάρχουν σε τράπεζες και για τους οποίους αποδεδειγμένα δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια πραγματική συναλλαγή, για χρονικό διάστημα 20 ετών. Και εδώ το Δημόσιο, διεκδικώντας με νόμο αυτά τα χρήματα, θα μπορούσε να «αλιεύσει» από 3 εκατομμύρια τέτοιων λογαριασμών ποσά που εκτιμώνται ότι ανέρχονται στα 6 δισ. ευρώ (βλ. σχετική ειδησεογραφία στις εφημερίδες Τα Νέα της 13.12.2012, σελ. 28, και Πρώτο Θέμα της 17.3.2013, σελ. 36). Το ζήτημα ρυθμιζόταν αρχικά με το κατοχικό νομοθετικό διάταγμα 1195/1942, αλλά ήδη υπάρχουν νέες διατάξεις με τον ν. 4151/2013, άρθρα 6-10. Ωστόσο, η αντιμετώπιση του όλου θέματος θα πρέπει να γίνει με εξαιρετική προσοχή, ώστε να μη θεωρηθεί ότι με τις όποιες ενέργειές του το Δημόσιο παραβιάζει τις θεσμοθετημένες από το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ διατάξεις περί προστασίας της ιδιοκτησίας (σχετική είναι η από 29.1.2013 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επί της προσφυγής υπ’ αρ. 66610/09 στην υπόθεση Ζολώτας κατά Ελλάδος, με την οποία η χώρα μας καταδικάσθηκε για παραβίαση αυτών των διατάξεων).

3. Αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου που κατέχονται από τρίτους. Πρόκειται κυρίως για ακίνητα εντός ή εκτός σχεδίου, που υπολογίζονται συνολικά σε άνω των 19.000, εκτιμώμενης αξίας περί τα 1,94 δισ. ευρώ, για τα οποία μάλιστα οι κάτοχοι (καταπατητές) έχουν υποβάλει στο Δημόσιο αιτήσεις εξαγοράς σύμφωνα με τους κατά καιρούς ισχύοντες νόμους (βλ. σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, ένθετο «Ανάπτυξη» της 31.3.2013, σελ. 23). Ήδη έχει ετοιμασθεί σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις κατεχομένων ακινήτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»

(βλ. την διαδικτυακή ιστοσελίδα http//www.euro2day.gr/dm_documents/180706_glk.pdf), αλλά, άγνωστο γιατί, η κατάθεση και ψήφισή του από την Βουλή καθυστερεί ανεπίτρεπτα.

Πέρα από τις ανωτέρω τρεις καίριες παρεμβάσεις, που θα μπορούσαν να αποφέρουν στο Δημόσιο έσοδα άνω των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι πολιτικοί μας θα ήταν χρήσιμο, παραδειγματιζόμενοι από αντίστοιχες πρωτοβουλίες άλλων  ευρωπαϊκών χωρών (ιδίως της Ιταλίας) να αξιοποιήσουν περαιτέρω πηγές εσόδων του Κράτους, με τις ακόλουθες μεθοδεύσεις:

(1) Άμεση ένταξη στο σχέδιο πόλεως κατοικημένων εκτάσεων οι οποίες θα έπρεπε από καιρό να έχουν ενταχθεί, με αντίστοιχη καταβολή χρημάτων προς το Δημόσιο από τους ιδιοκτήτες τους, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία

(2)Διευκόλυνση επιστροφής κεφαλαίων από το εξωτερικό, με κίνητρα που θα οδηγούσαν σε μια τέτοια επιστροφή.

(3) Επιβολή τέλους για κατοχή ραδιοφωνικών ή/και τηλεοπτικών συχνοτήτων στους ιδιοκτήτες των αντίστοιχων σταθμών, και

(4) Παροχή κινήτρων για κλείσιμο φορολογικών υποθέσεων με εξωδικαστικό συμβιβασμό, σε κάθε στάδιο μιας φορολογικής δίκης.

Πρόκειται, σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, για μέτρα που θα αποφέρουν στο Δημόσιο, με ανώδυνο για τους πολίτες τρόπο, τα χρήματα που απαιτούνται για να ανταποκριθεί η Ελληνική Πολιτεία στις προσεχείς διεθνείς οικονομικές της υποχρεώσεις, αλλά και για να ξαναλειτουργήσει άμεσα η ατμομηχανή της ανάπτυξης. Γιατί να καθυστερούμε άλλο;

    Print       Email
  • Published: 4 έτη ago on Απρίλιος 3, 2014
  • By:
  • Last Modified: Απρίλιος 3, 2014 @ 12:39 μμ
  • Filed Under: ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ

You might also like...

Η “αντίσταση” είναι το εύκολο, το δύσκολο είναι η σκληρή εργασία για την εθνική ανασυγκρότηση.

Read More →