Loading...
You are here:  Home  >  ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ  >  Current Article

Το τέστ πέρασε, το στρές παρέμεινε

By   /   Οκτώβριος 29, 2014  /   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Το τέστ πέρασε, το στρές παρέμεινε

    Print       Email

StressTου Κωνσταντίνου Κόλμερ

Η «δοκιμή αντοχής» – τηλελληνιστί stress test – του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού συστήματος ανεκοινώθη την 26ην Οκτωβρίου ε.έ, από την μοχθούσα Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η εναγωνίως αναμενομένη ανακοίνωσις έγινε την Κυριακή, διά να προλάβη τυχόν δυσάρεστες αναλήψεις καταθέσεων. Είκοσι πέντε Ευρωπαϊκές Τράπεζες μεταξύ των οποίων τρείς Ελληνικές και ισάριθμες Κυπριακές, δεν πέρασαν την δοκιμασίαν επαρκείας κεφαλαίων.*

Η δοκιμή αντοχής αφεώρα εάν οι εξετασθείσες εφ’ ένός έτους (2013) Τράπεζες διέθεταν τ’ απαραίτητα κεφάλαια ν’ ανθέξουν εις μίαν νέα, Τραπεζική κρίσι, εφάμιλλον του 2009. Ειδικώς δε, οι Ελληνικές την τρίτη χρεωκοπίαν των από του έτους 2011, οπότε διεσώθησαν με παρέμβασι της Τραπέζης της Ελλάδος, του εν συνεχεία ιδρυθέντος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος (εις βάρος του ΄Ελληνος φορολογουμένου με 27 δις. ευρώ) και εν κατακλείδι, υπό της Επειγούσης Διευκολύνσεως Ρευστότητος (ΕLΑ) που παρέσχεν η ΕΚΤ, ώστε αφυπνιζόμενος ο τότε διοικητής της Ελληνικής κεντρικής Τραπέζης, κ. Γιώργος Προβόπουλος, να μην ευρεθή «εκτός των τειχών του ευρώ» (βλ. σχ. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΡΙΣΗΣ έκδ. ΤτΕ 2014).

Η δοκιμή αντοχής υπήρξε μία εξόχως καλοστημένη επιχείρησι δημοσίων σχέσεων της ΕΚΤ διά να κατασιγάσει τις (Γερμανικές κυρίως) ανησυχίες της κοινής γνώμης στις 18 χώρες της Ευρωζώνης, ότι η από του μεταπροσεχούς έτους ιδρυθησομένη ενιαία Τραπεζική αγορά δεν θα σημάνει ανάληψιν υποχρεώσεως διασώσεως των κινδυνευουσών Τραπεζών υπό του Ευρωπαϊου (κυρίως Γερμανού) φορολογουμένου (bailing out).

Μετέσχον της δοκιμής 130 Ευρωπαϊκές Τράπεζες, οι οποίες παρουσιάσαν λογιστικά ανοίγματα 136 δις ευρώ από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις απόκρυφες ζημίες που θα χρεώσουν τα μελλοντικά των κέρδη εις βάρος των μετόχων. Μάλιστα ο αριθμός των απορριφθεισών Τραπεζών ηυξήθη έναντι της προηγουμένης δοκιμής του Ιουλίου 2011 κατά 16 και των Ελληνικών από δύο εις τρείς.

Εν τούτοις, η κυβέρνησι Σαμαρά-Βενιζέλου εξέφρασε την ικανοποιήσι της και ο πρωθυπουργός εκόμπασε διά μίαν εισέτι φοράν ό,τι επήλθε «αλλαγή σελίδας στην οικονομία» και ότι αποδεσμεύται το ποσόν των 11,6 δις. ευρώ του ΤΧΣ για την «επομένη μέρα της Ελλάδας μετά το Μνημόνιο».

Ίδομεν τι συνεπάγεται η επαύριον του μνημονίου και προειδοποιούμεν τους αναγνώστες μας διά νέα φορλογικήν επιδρομή, πρώτη γεύσιν της οποίας έλαβον ήδη με την παράτασιν επί διετίας της έκτακτης εισφοράς «αλληλεγγύης», που επέβαλον οι Γερμανοί ήδη από 4ετίας επί των υποτελών ραγιάδων.

Στο Χρηματιστήριον Αθηνών, η νέα « επιτυχία» της κυβερνήσεως προξένησε πτώσιν 3,29% από κύμα πωλήσεων που έπληξε τις μετοχές των τρών «συστημικών» Τραπεζών, εξ ών η ΕΘΝΙΚΗ έχασε 7,8% στα 2,13 ευρώ – όσον ένα «εσπρέσο» εις κεντρικό καφενείον!

Εν πάση περιπτώσει, η δοκιμή αντοχής άφησεν εις τον θάλαμον της εντατικής αρκετές Ευρωπαϊκές Τράπεζες, μεταξύ των οποίων 9 Ιταλικές που αποτελούν ήδη τον «μεγάλον ασθενή» του Ευρωτραπεζικού συστήματος, μαζί 2 Βελγικές, 2 Σλοβενικές και από μίαν Πορτογαλική, Ιρλανδική, Γαλλική, Γερμανική και Ισπανική τράπεζα.

Το πρόβλημα της υφέσεως εν Ευρώπη παραμένει άλυτον και ιδίως το εν Ελλάδι. Εισόδημα 1,2 δις ευρώ απώλεσαν τα Ελληνικά νοικοκυριά και το δεύτερο τρίμηνο του τρ. έτους κατά την ΕΛΣΤΑΤ, εξ αιτίας των παρανοϊκών φόρων. Η νέα περικοπή του λαϊκού εισοδήματος μεταφέρεται στις Τράπεζες υπό την μορφήν «κόκκινων δανείων» που δεν αποπληρώνονται και ήδη έχουν υπερβή τα 80 δις. ευρώ.

Συνεπώς ποία η αξία του «στρές τέστ» δια τα καθ’ ημάς; Όπου και αν δοθούν νέα κεφάλαια στις Τράπεζες – πράγμα αμφίβολον – δεν πρόκειται να φθάσουν ποτέ στην αγορά, η οποία υποφέρει από πρωτοφανή έλλειψιν ρευστότητος.

Οι πολυδάπανες «δοκιμές αντοχής» πιθανόν να διευκολύνουν την διάγνωσι της ασθενείας αλλ’ ουδέποτε αποτελούν θεραπείαν. ‘Οπερ θα έπρεπε να γνωρίζουν και οι διευθύνοντες τις 4 από τις 27 απομείνασες Τράπεζες της χώρας, μετά τον Αρμαγεδώνα της ιδιωτικής περικοπής του Ελληνικού χρέους το 2011.

Αντί να πανηγυρίζουν διά την εξάλειψι των κεφαλαιακών αναγκών των, καλόν θα ήταν να υπολογίζουν ότι στό ΕLΑ μόνον οφείλουν περί τα 40 δις. ευρώ, πληρωτέα εντός του Μαρτίου 2015 και ότι τους εχαρίσθησαν 10 δις ευρώ από τον έκνομον «αναβαλλόμενον φόρον» εισοδήματος, εξόδοις του ΄Ελληνος φορολογουμένου!

*Η Εθνική Τράπεζα , η Πειραιώς και η Γιούρομπανκ ως και οι Κυπριακές «Τράπεζα Κύπρου» και «Ελληνική» κι’ η Συνεταιριστική «Κεντρική» έμειναν «μετηξετασταίες». Η μόνη που πέρασε τις εξετάσεις ήταν η Άλφα κι’ αυτή «με τα χίλια ζόρια». Η συνολική, ακαθάριστη προσαρμογή στις απαιτήσεις της δοκιμής αντοχής των Ελληνικών Τραπεζών υπελογίσθη εις 7,6 δις ευρώ.

    Print       Email

You might also like...

Παρουσίαση του βιβλίου «Ο άρχοντας με τα πολλά πρόσωπα», Παλιά Βουλή, 26/11/17, 12.00 μμ

Read More →