Loading...
You are here:  Home  >  ΣΤΗΛΕΣ  >  Current Article

Το εγκεφαλικό κενόν

By   /   Οκτώβριος 8, 2013  /   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Το εγκεφαλικό κενόν

    Print       Email

Screen Shot 2013-10-08 at 12.19.29 AMΤου Κωνσταντίνου Κόλμερ ♦

Το κενόν χρηματοδοτήσεως (funding gap ή ΚΧ) της Ελληνικής οικονομίας έχει εξελιχθή εις ένα παιχνίδι «κολοκυθιάς»: πόσο χρηματοδοτικό κενόν παράγει προσεχώς; Το ΔΝΤ αναβιβάζει το ΚΧ σε 10 δις. ευρώ την προσεχή 2ετία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εις 4. Το Γερμανικόν υπουργείον Οικονομικών εις 77,7 δις. ευρώ μέχρις του έτους 2020 και η Ελληνική κυβέρνησις αιδεσίμως αναφέρει ότι έως τέλους του έτους της λείπουν 4 δις. ευρώ, οπότε θα χρειασθή και τρίτο «πακέτο μέτρων», έστω και άν δεν το ομολογεί.

Ομως, το κενόν χρηματοδήσεως πλήττει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και τις συντάξεις, αφορά στην λειτουργία των  δημοσίων νοσοκομείων, επηρεάζει την παροχή φαρμάκων στους ασθενείς, εξαρτά την προμήθεια πετρελαίου στις ΄Ενοπλες Δυνάμεις, αναφέρεται στην αποπληρωμή τόκων και ληξιπροθέσμων ομολόγων και τέλος αποτελεί το πραγματικό φορολογικό βάρος της οικονομίας. Πράγματα εξόχως σοβαρά διά να παίζει κανείς μαζί των την «κολοκυθιά». Διά την αντιμετώπιση του ΚΧ χρειάζεται αυτό που λείπει από την Ελληνική πολιτική ζωή: η απλότης, που είναι η παραδοχή της προφανούς και η προσθήκη του αυτονοήτου.

Ενας σοβαρός αναλυτής, ο κ. Γιάννης Χαραλαμπάκης, υπελόγισε προσφάτως το ΚΧ εις 14,9 δις. ευρώ άχρι τέλους του έτους. Συγκεκριμένως: την υστέρησι της αποδόσεως των φόρων εις  2,7 δις.ευρώ. Το έλλειμμα των κρατικών νοσοκομείων εις 1,4. Τις ακάλυπτες συντάξεις εις 1,8. Το ταμειακό άνοιγμα του ΕΟΠΥΥ εις 1,3. Τις λήξεις ομολόγων εις 5 δις.ευρώ και την υστέρησι των αποκρατικοποιήσεων (έναντι των προϋπολογισθεισών) εις 2,7 δις. ευρώ. Επιπλέον χρειάζονται 10 δις. ευρώ διά την αναχρηματοδότησι των Τραπεζών, λόγω ανεξοφλήτων δανείων, και θα προσέθετα  την συνεχιζομένη μείωσι των Τραπεζικών καταθέσεων, λόγω πληρωμής  φόρων και από την αύξησι του δημοσίου χρέους λόγω επιτοκίων άνω του 10%, όπου ως γνωστόν είναι αδιατήρητο.

Το ΚΧ θα ημπορούσε να καλυφθή με νέες φορολογίες, αλλ’ αυτές έχουν αποκλεισθή όχι τόσον από την κυβέρνησι, όσον από την εξαντληθείσα φοροδοτική ικανότητα των μισθωτών και συνταξιούχων (ήδη τ’ανείσπρακτα χρέη του ιδιωτικού τομέως ανέρχονται εις 60 δις. ευρώ).Το έλλειμμα των συντάξεων θα ημπορούσε να καλυφθή με …μείωσι των ή/και αύξησι του συνταξιοδοτικού ορίου στα 67 χρόνια. Το έλλειμμα των νοσοκομείων με αύξησι της συνεισφοράς με 25 ευρώ ανά ασθενή και των φαρμάκων κατά 50% του κόστους, ενώ η έκδοσις εντόκων γραμματίων (πρός αποπληρωμήν ληξιπροθέσμων ομολόγων) θα διαρκούσε 3 έως 6 μήνες και θα περιόριζε περαιτέρω την ρευστότητα των Τραπεζών. Τέλος, η επιτάχυνσις των ιδιωτικοποιήσεων χρειάζεται μία σοβαρή και ικανή ηγεσία στο οικείο Ταμείον, που προφανώς αδυνατεί η κυβέρνησις να προσελκύσει παρά μόνο κάτι θεσιθήρες.

Μία άλλη στρατηγική αντιμετωπίσεως της ΚΧ θ’απαιτούσε περισσότερα διασωστικά κεφάλαια, μείωσι του επιτοκίου στο 2%, μετάθεσι εξοφλήσεων γιά 35 χρόνια και θετική αύξησι του ΑΕΠ. Τα τρία πρώτα μέτρα βρίσκουν αντίθετη την κοινή γνώμη της… Γερμανίας και το τρίτο είναι μάλλον απίθανον με την παντελή έλλειψι ρευστότητος της Ελληνικής οικονομίας. Επιπροσθέτως το ΔΝΤ απειλεί μέ αποχώρησι, εάν ο «επίσημος τομέας», δηλαδή οι άλλες κυβερνήσεις της ευρωζώνης δεν καλύψουν τα 20 δις. ευρώ της συμμετοχής του στο Ελληνικό διασωστικό πρόγραμμα.

Αντ’ αυτών ο κ. Στουρνάρας υπόσχεται «πρωτογενές πλεόνασμα» το 2014 και «επάνοδο στις αγορές» (κεφαλαίων) το 2015. Προφανώς συγχέει τους ευσεβείς του πόθους με την αδήριτη πραγματικότητα.

Η συμβατική πλειοψηφία του Ελληνικού λαού εξακολουθεί να ειδωλολατρεύει το ευρώ και να μην αντιλαμβάνεται ότι η επάνοδος στο δολλάριον, με έλεγχο της εξαγωγής κεφαλαίων και διολίσθησι της ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος, αποτελεί την συνθήκη sine qua non της εξόδου της Ελληνικής οικονομίας από την 6ετή ύφεσι.

Υπ’ αυτήν την έννοια, δυνάμεθα να ομιλούμε περί πανελληνίου εγκεφαλικού κενού.

    Print       Email

You might also like...

6 a.m. των Blitz

Read More →