Loading...
You are here:  Home  >  ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ  >  Current Article

Η νέα Κυπριακή περιπέτεια

By   /   Μάρτιος 30, 2015  /   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η νέα Κυπριακή περιπέτεια

    Print       Email

κυπρος

♦ του Κωνσταντίνου Κόλμερ

Η Κύπρος τελεί υφ’ ένα ιδιότυπον καθεστώς στάσεως πληρωμών, κατά το οποίον είναι εντός και εκτός της Ευρωζώνης, αδυνατούσα να πληρώσει τους μεγαλοκαταθέτες στις Κυπριακές τράπεζες. Εξ αιτίας των χειρισμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, μετά την Ελληνική στάσι πληρωμών το 2010 και του Έλληνος αντιπροσώπου στο Γιούρογκρουπ της 25 Μαρτίου 2013 κ.Γιάννη Στουρνάρα, νυν διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, δύο από τις μεγάλες Κυπριακές τράπεζες, η Λαϊκή και η Κύπρου, ουσιαστικώς χρεωκόπησαν, ενώ η τρίτη, η Ελληνική Τράπεζα, εσώθη την τελευταία στιγμή από παρέμβασι της Εκκλησίας της Κύπρου, στην οποία ανήκει.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Κύπρου κ.Χάρης Γεωργιάδης κατηγόρησε ευθέως τις τρείς τελευταίες Ελληνικές κυβερνήσεις των Γιώργου Α. Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμου και Αντώνη Σαμαρά, ως υπεύθυνες της οικονομικής καταρρεύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας ως εξής: Πρώτον, με το «κούρεμα»(PSI) των ομολόγων του Ελληνικού δημοσίου προεκάλεσε σοβαρές ζημίες 4,5 δις ευρώ στο Κυπριακό πιστωτικόν σύστημα, το οποίον είχεν υποχρεωθή (από τον Γ.Προβόπουλον, λίαν υπόπτως) ν’ αγοράσει προηγουμένως τα Ελληνικά κρατικά ομόλογα μέσω των εν Ελλάδι τριών Κυπριακών τραπεζών.

Δεύτερον, με την εγκατάλειψι της Κύπρου στο μοιραίον Γιούρογκρουπ της 25ης Μαρτίου 2013, που απεφάσισε την παράδοσίν της στα «Καυδιανά δίκρανα» του ΔΝΤ και στις εντολές του Γερμανού υπουργού Οικονομικών χερ Σόϋμπλε , να πληρώσουν οι καταθέτες την αδυναμία πληρωμών της Τραπέζης Κύπρου και της Λαϊκής του κ.Βγενόπουλου. Πράγματι, απεσβέσθησαν το 47,5 % των καταθέσεων των ανωτέρω τραπεζών διά ποσά άνω των 134.000 ευρώ ανά καταθέτη. Τα Ρωσσικά κεφάλαια που εχάθησαν στην Κύπρον ανήλθον εις 31 δις ευρώ, ενώ σημαντικές είναι και οι απωλεσθείσες Ελληνικές καταθέσεις.

Τρίτον, εκ της μεγάλης ζημίας από ιδιωτικά δάνεια ύψους 6 δις ευρώ, λόγω της κακίστης διαχειρίσεως των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, όπερ υπαινίσσεται ευθύνες της Τραπέζης της Ελλάδος (διά παράλειψιν καθήκοντος του Γ.Προβοπούλου).

Επώνυμος καταγγελία

«Τα αίτια της Κυπριακής οικονομικής κρίσεως», ως εδήλωσεν ο οικονομικός σύμβουλος του Κυπρίου προέδρου καθηγητής Παναγιώτης Θεοδοσίου την 26 Mαΐου 2013, στο Κέντρο Προγραμματισμού (ΚΕΠΕ) εν Αθήναις, «δεν ήταν οι υποβαθμίσεις των διεθνών οίκων ούτε τα ελλείμματα του (πρώην προέδρου) Χριστόφια μήτε η ανατίναξις του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο Μάρι τον Ιούλιο του 2011, αλλά μάλλον η άτακτη απορρόφησις των υποκαταστημάτων της Λαϊκής, της Ελληνικής και της Τραπέζης Κύπρου στην Ελλάδα από την Τράπεζα Πειραιώς»!…

Η απορρόφησις αυτή επέφερε ζημίαν 7,4 δις ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου, έναντι μόλις 350 εκατομ. ευρώ που κατέβαλε το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος (σσ:…υπέρ της Τραπέζης Πειραιώς όπου υπηρετούσε ο Γ. Προβόπουλος, πρίν ο αλήστου μνήμης Γ. Σουφλιάς απαιτήσει από τον Κώστα Καραμανλή να τον κάνει διοικητή της ΤτΕ).

Οι ευθύνες γιά το κολοσσιαίο αυτό ατόπημα ανήκουν στην κυβέρνησι Σαμαρά και ειδικώτερον στην τριανδρία Προβοπούλου-Στουρνάρα-Σάλα. Το όφελος γιά την Τράπεζα Πειραιώς υπελογίσθη στα 2,5 δις ευρώ υπό του οικονομικού συμβούλου του Κυπρίου προέδρου, συνεπεία της πλασματικής εξαγοράς της Τραπέζης Κύπρου.

Οι Γερμανοί ξανάρχονται

Οι ζημίες της Κύπρου δεν περιορίζονται μόνον στο ατόπημα της απορροφήσεως των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα. Δύο άλλα ατοπήματα κατήγγειλε ο κ.Θεοδοσίου, που διεπράχθησαν υπ’ ευθύνην της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, Γερμανικής ως γνωστόν, εμπνεύσεως :

  1. Το κλείσιμο της Λαϊκής Τραπέζης που είχε απορροφήσει ρευστότητα 9,5 δις ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – το ήμισυ της οποία διοχετεύθη στην Ελλάδα παρανόμως. Τώρα, ολόκληρο το χρέος αυτό βαρύνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, και
  2. Την «αναδιάρθρωσι» της Τραπέζης Κύπρου, στην οποία μετεφέρθησαν καταθέσεις των Κυπριακών ιδρυμάτων ύψους 8 δις Ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα δεν υπερέβαιναν τα 5 δις ευρώ στην Κύπρον, «γιά να καλύψουν τους μικροκαταθέτες», ως υπεστηρίχθη «αρμοδίως».

« Η Ελλάδα» , εδήλωσεν ο σύμβουλος του Κυπρίου προέδρου, «απετέλεσε τον νούμερο ένα συστηματικό κίνδυνο της Κυπριακής οικονομίας, ενώ η έξοδος της Κύπρου από το ευρώ δεν θα την επηρέαζε παρά ελάχιστα»!…

Πράγματι, η Κύπρος, μ’ εθνικό εισόδημα 18 δις ευρώ, υπέστη μία συνολική ζημία 19 δις ευρώ από την κρίσι που προεκάλεσε η ένταξίς της στην Ευρωζώνη. Ακόμη και όταν έλαβε τα 10 δις ευρώ του μνημονιακού δανείου που καταβάλλει τώρα η τρόϊκα εις δόσεις, ηναγκάσθη να κηρύξει «επιλεκτική στάσι» πληρωμών έναντι των καταθετών άνω των 100.000 ευρώ, και όταν εξαντληθούν τα σημερινά διαθέσιμά της – όπερ βέβαιον εάν απελευθερωθεί η κίνησις κεφαλαίων και επιτραπεί στους καταθέτες ν’ αποσύρουν τα δεσμευμένα αποταμιεύματα από τις Κυπριακές τράπεζες, δεν θ’ αποφύγη και την τυπική χρεωκοπία.

Αλλά το καίριο κτύπημα της Κυπριακής οικονομίας, εκτός της απωλείας ανταγωνιστικότητος του Κυπριακού προϊόντος λόγω ευρώ, είναι «η Γερμανική συμπεριφορά, που θέλει να τιμωρήσει την Κύπρο», ως υπεστήριξεν ο κ. Θεοδοσίου. «Γιά τις καλές σχέσεις της με την… Ρωσσία».

Φαίνεται ότι η Γερμανία εζήλωσε την δόξα της Βρεταννίας στο Ανατολικό Ζήτημα, που κατέστρεψε την Ελληνική Κύπρο, και πάει τώρα να την υποκαταστήσει με ενδιαμέσους πράκτορες την Ελληνική κυβέρνησι και την δήθεν ανεξάρτητη Τράπεζα της Ελλάδος – όργανον της εν Φραγκφούρτη Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης και ουσιαστικώς της Μπούντεσμπανκ…

Η κυπριακή κρίσις προηγήθη της Ουκρανικής αλλά έχει τις ίδιες ρίζες…

Θα πρέπει όμως να έχουν υπ’όψιν όσοι Έλληνες ευθύνονται διά την νέα καταστροφή της Κύπρου, ότι, όπως το 1974 έτσι και τώρα, η Κυπριακή τραγωδία δύναται να γίνη καταλύτης της Ελληνικής πολιτικής ζωής και της διεθνούς εμπιστοσύνης προς την Ευρωζώνη.

Οι νομοτέλειες του ευρώ και οι Ερινύες της Κυπριακής προδοσίας του 1974 δεν έπαυσαν να ζητούν δικαίωσι. Τον «Εθνάρχη» καταδιώκουν, στον μοναχικό τάφο του, οι προδοσίες του θέρους του 1974 και η ρήσις του «η Κύπρος κείται μακράν». Η τρικομματική κυβέρνησις ΝΔ-ΠαΣοΚ και ΔΗΜΑΡ κατέρρευσε πρίν συμπληρώσει έτος εις την εξουσίαν, ενώ η διάδοχος δικομματική στηρίζεται εις οριακή πλειοψηφία στην νόθο Βουλή του 2013 και σπαράσσεται από τις εσωτερικές αντιφάσεις της, ενώ αυξάνει συνεχώς το Ελληνικό χρέος.

Η μόνη εναπομένουσα αντιμετώπισις του Κυπριακού δημοσίου χρέους, ύψους 19,8 δις ευρώ, είναι «η απομόχλευσίς του, διά την αποκατάστασι της εμπιστοσύνης των καταθετών και επενδυτών στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου», υπεστήριξεν ο κ.Θεοδοσίου στην ομιλία του στο ΚΕΠΕ. Δηλαδή, η μη αποπληρωμή 15,2 δις ευρώ προς το ΔΝΤ και την ΕΚΤ! Αλλά τούτο θα έφερε την Κύπρο στην κατάστασι της… Αργεντινής εντός των κόλπων της Ευρωζώνης και θ’ απετέλει αφετηρία διαλύσεώς της.

Η Γουώλλ Στρήτ Τζώρναλ έγραψεν (18.6.13) ότι ο Κύπριος πρόεδρος Αναστασιάδης εζήτησε επείγουσα κοινοτική βοήθεια για την Τράπεζα Κύπρου (ΤΚ) «όχι μόνον με τραπεζικά κριτήρια αλλά με εθνικολογιστικά. «Το σχέδιον εθελουσίας αφυπηρετήσεως της Τ.Κ. δεν επαρκεί και επέκρινε τους επιβληθέντας υπό της ΕΚΤ ελέγχους εξαγωγής κεφαλαίων απ’ την Κύπρον».

Η έκτακτος διάσκεψις κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της 27ης Ιουνίου 20 13, απέρριψε την έκκλησιν του Κυπρίου προέδρου. Υπεσχέθη μόνον αρωγή κατόπιν εγκρίσεως του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ το αίτημα ήταν κατεπείγον.

Η Κύπρος τελεί σήμερον υπό άτυπον «συντεταγμένη χρεωκοπία», δηλαδή το δημόσιον έχει διακόψει την ελευθερία κινήσεως Κυπριακών κεφαλαίων εντός της Ευρωζώνης, διά τα εισρεύσαντα προ της 25ης Μαρτίου 2013, και δεν επλήρωσε τους μεγάλους καταθέτες.

Είναι το δεύτερον πλήγμα κατά της αξιοπιστίας του ευρωνομίσματος μετά την Ελληνική χρεωκοπία το 2010.Αν και το επόμενο βήμα θα έδει να είναι η έξοδος της Κύπρου απ’ το ευρώ, η Μεγαλόνησος παραμένει «πιστή» στην Ευρωζώνη. Το πολιτικόν κόστος της εξόδου υπερβαίνει τις αντοχές του προέδρου Αναστασιάδη.

Ακέραιες παραμένουν, εν τούτοις, οι ευθύνες της Ελληνικής κυβερνήσεως, της ΕΚΤ και των Ελλήνων τραπεζιτών γιά την νέα Κυπριακή τραγωδία. Τώρα προστίθεται η διένεξις με την Τουρκία διά την ΑΟΖ και ελπίζομεν μην επαναληφθή το φιάσκο των Ιμίων.

    Print       Email

About the author

You might also like...

Η “αντίσταση” είναι το εύκολο, το δύσκολο είναι η σκληρή εργασία για την εθνική ανασυγκρότηση.

Read More →