Loading...
You are here:  Home  >  ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ  >  Current Article

Ελληνική Θράκη

By   /   Νοέμβριος 27, 2014  /   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ελληνική Θράκη

    Print       Email

Χωρίς τίτλο♦ του Θεοφάνη Μαλκίδη

Aγορές μόνον από καταστήματα μουσουλμάνων, προϊόντα μόνον για μουσουλμάνους, εργασία μόνον σε μουσουλμάνους, καθεστώς οικονομικού γκέτο, τουρκική τράπεζα, αγορές ακινήτων, εξαγορές λιμναζόντων ή εγκαταλειμμένων επιχειρήσεων…

Νέου τύπου ανάπτυξη στην Ελλάδα αλλά…
ΕΟΖ, είναι μία περιοχή στην επικράτεια ενός κράτους, όπου ισχύουν διαφορετικές δασμολογικές, εργασιακές και φορολογικές συνθήκες και ειδικές νομικές ρυθμίσεις, κανονισμοί και διοικητικά προνόμια. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται απολαμβάνουν διαφορετική φορολογική μεταχείριση, ειδικούς όρους όταν αγοράζουν ακίνητα και άλλες διαδικασίες σχετικά με την δημιουργία επιχείρησης.υμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη της “συζήτησης” για την δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ο σχετικός «διάλογος» γίνεται με τόνους ολοένα και πιο δραματικούς, αφού η οικονομική συγκυρία, και η απειλή μεγαλύτερης ανεργίας και φτώχειας, προκαλεί εκπτώσεις στην δημιουργία «θυλάκων» ανάπτυξης.

Το ζήτημα για δημιουργία ΕΟΖ σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και ειδικώτερα στην Θράκη αναδείχθηκε το 2011, όταν το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων έλαβε σάρκα και οστά.
Η πρόταση για δημιουργία ΕΟΖ στην Ελλάδα είχε συζητηθεί για πρώτη φορά από την Γερμανική πλευρά, ενώ έντονο ενδιαφέρον έδειξε από την πρώτη στιγμή και η Τουρκία, με τις κινήσεις του προξενείου της στην Κομοτηνή.

Δε χρειάζεται να τονίσουμε ότι η ΕΟΖ, όπου έχει λειτουργήσει αποτελεί έναν χώρο καταστρατήγησης των όποιων εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων έχουν απομείνει σε παγκόσμια κλίμακα. Για την ΕΟΖ όμως της Θράκης, το δεδηλωμένο ενδιαφέρον της Τουρκίας (και της Γερμανίας) προφανώς δεν αφορά μόνον οικονομικά σχέδια.

Η συζήτηση για τις ΕΟΖ έχει συνδεθεί, πέραν των άλλων, και με την λαθρομετανάστευση και με την εγκατάσταση των παρανόμως εισελθόντων στην Ελλάδα και την απασχόλησή τους σε αυτές τις «επιχειρηματικές πρωτοβουλίες». Ωστόσο, η καταιγιστική παραγωγή νόμων κλπ. συνδέονται με την συγκεκριμένη πρόταση για δημιουργία ΕΟΖ στη Θράκη και το φθηνό, εξαθλιωμένο εργατικό δυναμικό των λαθρομεταναστών.

Ως παράδειγμα αναφέρουμε τον ν. 4052/2012 ( άρθρα 80, 84) και ν. 3907/2011,άρθρο 37 παρ. 5, όπου επισημαίνετει ότι «σε περίπτωση αδυναμίας των αρμόδιων κατά περίπτωση αρχών να διασφαλίσουν με ίδιους πόρους ή μέσα ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί, απολαμβάνουν κατά το χρονικό διάστημα της αναβολής, στοιχειώδεις όρους αξιοπρεπούς προσωρινής στέγασης σε εγκαταστάσεις δημόσιου ή κοινωφελούς χαρακτήρα και γενικώτερα ότι καλύπτουν τις άμεσες βιοτικές τους ανάγκες, μπορεί να επιτραπεί, μετά από σχετική άδεια, να απασχολούνται ως μισθωτοί σε τομείς απασχόλησης σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας». Επιπλέον, με απόφαση της 5ης Μαίου 2014, η αρμόδια γενική γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών ορίζει επιτροπή εμπειρογνωμόνων που σκοπό έχουν την μελέτη ορισμού και θεσμικού πλαισίου σύστασης ΕΟΖ.

Είναι ξεκάθαρο ότι η τάση για δημιουργία ΕΟΖ και για αποστολή (και) λαθρομεταναστών σε περιοχές όπως η Θράκη, όπου η πρόταση για ΕΟΖ είναι «ώριμη», συναντά τους νόμους, που «φωτογραφίζουν» τις ΕΟΖ ως «…συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας, καθορισμένοι τομείς απασχόλησης, καθεστώς ασφαλιστικής κάλυψης όροι και προϋποθέσεις…», και τονίζουν «πως θα δημιουργούνται- με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν προτάσεων συγκεκριμένων υπουργείων- και το ποιοί και με τρόπο θα εργάζονται στις συγκεκριμένες περιοχές».

…και στην Θράκη!

Τα ερωτήματα που τίθενται για την ΕΟΖ είναι πολλά, ωστόσο θα σταθούμε μόνο στην εμπλοκή της Τουρκίας, η οποία φαίνεται ότι δεν αρκείται μόνο στην πολιτική. Έτσι οι παρατηρήσεις μας για τον τουρκικό ρόλο μπορούν να συνοψισθούν στα εξής: έχει το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής κάποιον εποικοδομητικό ρόλο στην περιοχή; Γιατί ενδιαφέρεται τόσο να προχωρήσει η ΕΟΖ στην Ελληνική Θράκη; Τί σχέδια έχει (γενικώς) η γείτων για την περιοχή μας και πώς αυτά μπορούν να συνυπάρξουν με μια υγιή οικονομική ανάπτυξή μας; Από πότε η τουρκική αγορά εργασίας άρχισε να μας εμπνέει και να την συζητάμε ως παράδειγμα προς μίμηση; Τί σχέση έχουν οι εδώ οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες με τις εκεί; Γιατί αφήνονται να σβήσουν (ελλείψει κεφαλαίων) οι υπάρχουσες σήμερα υγιείς επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ.; Τα μηδενικά οφέλη της Θράκης από την δημιουργία μιας τέτοιας ζώνης (απορρόφηση κάποιου εργατικού δυναμικού με τούς χειρότερους δυνατούς όρους) συγκρίνονται με τούς προφανέστατους κινδύνους που ελλοχεύουν; Πόσες αποδείξεις χρειαζόμαστε για να αντιληφθούμε το πού πάει αυτή η ιστορία;

Ήδη η οικονομική δραστηριότητα της Τουρκίας έχει αναπτυχθεί εδώ και χρόνια, και μάλιστα με ιδιαίτερες συνθήκες (αγορές μόνον από καταστήματα μουσουλμάνων, προϊόντα μόνον για μουσουλμάνους, εργασία μόνον σε μουσουλμάνους, καθεστώς οικονομικού γκέτο, τουρκική τράπεζα, αγορές ακινήτων, εξαγορές λιμναζόντων ή εγκαταλειμμένων επιχειρήσεων, κ.ά ) και όλα αυτά, την περίοδο που το κόστος εργασίας στην Τουρκία είναι πολύ μικρότερο! Εμείς επισημαίνουμε τούς προφανείς κινδύνους με την εμπλοκή ειδικώς της Τουρκίας στη Θράκη. Θα περιμένουμε όμως και την απάντηση της Ελληνικής Πολιτείας (στην Θράκη συνεχώς μειούμενης) και την όποια αντίδραση στη συνεχή αυξανόμενη (οικονομική) παρουσία της Τουρκίας στην Θράκη.

    Print       Email

About the author

You might also like...

Η “αντίσταση” είναι το εύκολο, το δύσκολο είναι η σκληρή εργασία για την εθνική ανασυγκρότηση.

Read More →