Loading...
You are here:  Home  >  ΑΦΙΕΡΩΜΑ  >  Current Article

Ένα νέο Σύνταγμα για τον Αθλητισμό

By   /   Ιούνιος 28, 2015  /   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ένα νέο Σύνταγμα για τον Αθλητισμό

    Print       Email

i-11195360

♦ του Γιάννη Χατζόπουλου*

Ο Αθλητισμός εισήλθε στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτα με την Λευκή Βίβλο, κατόπιν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και πρόσφατα με το πρόγραμμα Erasmus +. Το 2007, η Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό έκανε ένα σημαντικό βήμα για μια ευρωπαϊκή αθλητική πολιτική, αποτελώντας το πρώτο πολιτικό έγγραφο στον τομέα του αθλητισμού που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ως στόχο να οριοθετήσει το ρόλο του αθλητισμού στην ευρωπαϊκή κοινωνία, να αναλύσει την επιρροή του στην κοινωνική και οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δώσει νέα προοπτική για το μέλλον. Την ίδια χρονιά, ο αθλητισμός εντάσσεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Σύμφωνα με το Άρθρο 149 της Συνθήκης, «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών αθλητικών ζητημάτων, λαμβάνοντας υπ’όψιν τη συγκεκριμένη φύση του αθλητισμού, τις δομές του με βάση την εθελοντική δραστηριότητα και την κοινωνική και εκπαιδευτική του λειτουργία».

Επίσης, από τον Ιανουάριο του 2014 (και μέχρι το 2020), τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα Erasmus+, το επίσημο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης, στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος και της κατάρτισης της νεολαίας. Το Erasmus+ θα παρέχει σπουδές, επιμόρφωση, απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και συμμετοχές σε δράσεις εθελοντισμού σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Στον τομέα του αθλητισμού, θα χρηματοδοτήσει τις τοπικές δράσεις και τα διακρατικά σχέδια αντιμετώπισης βασικών προβλημάτων όπως το παράνομο στοίχημα, το ντόπινγκ, η βία και ο ρατσισμός.

 Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή αθλητική πολιτική πρέπει να λάβει υπ’ όψιν της σημαντικές κοινωνικές λειτουργίες οι οποίες εκπληρώνονται μέσω του αθλητισμού. Σ’ αυτό το πλαίσιο πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα που μέσα σε δύσκολες συνθήκες οικονομικής κρίσης και κοινωνικής παρακμής καλείται να διαφυλάξει την αθλητική της παράδοση ως «κόρη οφθαλμού», θέτοντας τις βάσεις για μία νέα αθλητική πολιτική.

Η επιτυχημένη πορεία των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός αποτελεί όχι απλά ενασχόληση για τη νεολαία της περιοχής αλλά ένας τρόπος ζωής. Οι αθλητές μας έχουν πετύχει σημαντικές διακρίσεις και έχουν προβάλει με τον καλύτερο τρόπο τον ελληνικό αθλητισμό. Ωστόσο, παρά τον άνεμο αισιοδοξίας δεν λείπουν τα προβλήματα. Προβλήματα στην αθλητική οργάνωση και διοίκηση των συλλόγων και στην διαχείριση του έμψυχου δυναμικού, που πηγάζουν από την έλλειψη ενός πλάνου ανάπτυξης και μιας αθλητικής πολιτικής που θα στηρίζεται στην επιστημονική κατάρτιση και τη δημιουργικότητα. Οι αδυναμίες στον οργανωτικό και διοικητικό τομέα, η γραφειοκρατία και οι πολιτικές σκοπιμότητες φανερώνουν την «γύμνια» της αθλητικής διακυβέρνησης και την τραγική διαχείριση αυτής της αξιόλογης επένδυσης που λέγεται αθλητισμός. Η βελτίωση των συνθηκών συνεπάγεται με μια υπεύθυνη και σοβαρή αθλητική πολιτική, που θα αξιοποιήσει το έμψυχο δυναμικό των σωματείων, θα διορθώσει τα ‘κακώς κείμενα’ του χώρου και θα υλοποιήσει νέες ιδέες και προτάσεις, προάγοντας την αθλητική ιδέα .

 Το πλάνο για την αθλητική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Το μέλλον της αθλητικής πολιτικής στην Ελλάδα βρίσκεται στην εκπόνηση ενός καινοτόμου σχεδίου δράσης που θα στηρίζεται σε άξονες όπως η οργάνωση και διοίκηση, η εκπαίδευση, η οικονομία και οι διεθνείς σχέσεις. Όλοι οι άξονες έχουν ίση σημασία, καθώς για να πετύχει η εξυγίανση του ελληνικού αθλητισμού είναι αναγκαίος ο συνδυασμός παραγωγής-αξιοποίησης ταλέντων και οργανωμένου πλαισίου αθλητικής διακυβέρνησης. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες προτάσεις:

Εκπαίδευση

-Διοργάνωση σεμιναρίων για την καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των αθλητών και των προπονητών των συλλόγων. Τα σεμινάρια θα συντελέσουν να εμπλουτισμό των γνώσεων των αθλητών και προπονητών και να βοηθήσουν στην πνευματική και αγωνιστική εξέλιξή τους. Στα σεμινάρια θα λαμβάνουν μέρος διακεκριμένοι προπονητές και αθλητές, καθώς και αθλητικοί επιστήμονες που θα συνεισφέρουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους επιμορφώνοντας και –ουσιαστικά-καθοδηγώντας τους νέους αθλητές και αθλήτριες.

 -Παροχή υποτροφιών στους καλύτερους νέους αθλητές. Το ταλέντο, η θέληση και η επίπονη προσπάθεια των αγωνιζόμενων αθλητών πρέπει να επιβραβεύεται μέσω των υποτροφιών που θα δίνουν δικαίωμα στα νέα παιδιά να σπουδάσουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και να ασχοληθούν σε επαγγελματική βάση με το άθλημα της αρεσκείας τους. Με την θέσπιση αθλητικών υποτροφιών ο αθλητής θα έχει κίνητρο να συνεχίσει την συστηματική προσπάθεια για την αγωνιστική εξέλιξή του που θα του ανοίξει μέσω των υποτροφιών την πόρτα της ανώτατης εκπαίδευσης.

-Ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού. Το σχολείο καλείται πέρα από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα να αποτελέσει χώρο ζύμωσης των αθλητών από την παιδική και εφηβική ηλικία. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα του σχολικού αθλητισμού θα περιλαμβάνει δημιουργία αθλητικών τμημάτων που θα δραστηριοποιούνται μετά το πέρας του καθημερινού σχολικού προγράμματος. Η καθιέρωση δημοτικών και πανελληνίων σχολικών αγώνων και ο προγραμματισμός εκπαιδευτικών εκδρομών σε αθλητικές ομοσπονδίες και στην Ολυμπιακή Ακαδημία θα φέρουν τον μαθητή πιο κοντά στην αθλητική ιδέα. Η καθιέρωση μαθήματος αθλητικής συμπεριφοράς ως μέρος του μαθήματος της φυσικής αγωγής θα συμβάλλει στην καλύτερη πνευματική λειτουργία του μαθητή-αθλητή, στην βελτίωση των σχέσεων του με τους συναθλητές και τους προπονητές του και στην ανάπτυξη της ευγενούς άμιλλας. Η πρόσφατη καθιέρωση της ημέρας σχολικού αθλητισμού την πρώτη Δευτέρα κάθε Οκτώβρη, με κοινή πρωτοβουλία του υπουργείου Πολιτισμού και του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλά και η διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων για μαθητές(π.χ. Kids Athletics) αποτελούν βήματα προς την ενίσχυση και ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού στους μαθητικούς κύκλους.

-Αναβάθμιση της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ίδρυση ενός πανεπιστημίου αθλητικών σπουδών. Η ίδρυση ενός ανεξάρτητου πανεπιστημίου αθλητικών επιστημών στα πρότυπα της Ανωτάτης Σχολής Αθλητικών Επιστημών της Κολωνίας θα συμβάλει στην καλύτερη εκπαίδευση των επιστημόνων του αθλητισμού σε θέματα προπονητικής, φυσιοθεραπείας και κινησιολογίας αλλά και στην προβολή των σχετικών με τον αθλητισμό κοινωνικών και οικονομικών επιστημών όπως πολιτική επιστήμη, κοινωνιολογία και ψυχολογία, τα οικονομικά και η οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού. Οι πτυχιούχοι του αθλητικού πανεπιστημίου θα μπορούν να εργαστούν είτε ως προπονητές είτε ως διοικητικά στελέχη σε αθλητικές ομοσπονδίες, συλλόγους και στην τοπική αυτοδιοίκηση, λειτουργώντας ως επιστημονικοί σύμβουλοι. Το πιο σημαντικό είναι πως η αθλητική διακυβέρνηση του τόπου θα περάσει στα χέρια των επιστημόνων του αθλητισμού, ανθρώπων που έχουν και την ακαδημαϊκή παιδεία και την εμπειρία και μπορούν να μεταδώσουν τις γνώσεις τους.

Οργάνωση και Διοίκηση

 -Διαδημοτική συνεργασία μεταξύ των γειτονικών και αδελφοποιημένων δήμων σε οργανωτικό επίπεδο με τη μορφή κοινής εκπόνησης αθλητικών προγραμμάτων και διοργάνωσης αθλητικών συναντήσεων. Μια τέτοια κίνηση όχι μόνο θα συσφίξει τις σχέσεις μεταξύ των Δήμων αλλά θα συμβάλλει στην επιτυχημένη τέλεση αθλητικών συναντήσεων και στην εκπόνηση προγραμμάτων για τη νέα γενιά που θα στηρίζονται σε μια διαδημοτική προσπάθεια που θα υπερβαίνει τα τοπικά σύνορα και συνισταμένη θα είναι η αγάπη για τον αθλητισμό και τη νεολαία. Την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη κοινών δράσεων στον αθλητισμό από γειτονικούς και αδελφοποιημένους δήμους θα έχει ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης των συνεργαζόμενων δήμων.

-Δημιουργία πάρκων για εναλλακτικό αθλητισμό. Η δημιουργία πρότυπων πάρκων για skateboard, parkour θα δώσει την ευκαιρία στους λάτρεις των «αθλημάτων» αυτών να ασχοληθούν με το άθλημα της αρεσκείας τους σε χώρους ασφαλείς και φιλικούς προς το περιβάλλον. Το κάθε πάρκο θα έχει έναν γυμναστή που θα επιβλέπει τους μετέχοντες και έναν γιατρό για την άμεση παροχή ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση τραυματισμού. Με τη δημιουργία των κατάλληλων εγκαταστάσεων για εναλλακτικό αθλητισμό, θα μπορούν στο μέλλον να γίνουν τα πρώτα βήματα για την διοργάνωση διαγωνισμών/πρωταθλημάτων. Σήμερα, η έλλειψη τέτοιων πάρκων έχει οδηγήσει τους νέους σε πλατείες και δρόμους, που δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας με αποτέλεσμα κάθε φορά να κινδυνεύουν να τραυματιστούν σοβαρά μετά από πτώση.

-Εκπόνηση προγραμμάτων άθλησης για άτομα ειδικές ανάγκες καθώς και για ηλικιωμένους υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Υγείας. Το δικαίωμα στην άθληση είναι αναφαίρετο για όλους. Το σύνθημα «Αθλητισμός για Όλους» πρέπει να γίνει πράξη με την εκπόνηση προγραμμάτων άθλησης για άτομα με αναπηρία και για ηλικιωμένους με σεβασμό στην ιδιαίτερα ευαίσθητη σωματική και ψυχολογική τους κατάσταση. Την εποπτεία των συμμετεχόντων θα έχει επιστημονική ομάδα που θα αποτελείται από γυμναστή, αθλίατρο και ψυχολόγο, ώστε να παρέχεται ανά πάσα στιγμή τόσο ιατρική όσο και ψυχολογική βοήθεια. Η ήπια μορφή άθλησης και ιδίως η ευχαρίστηση που θα προέλθει από την εκγύμναση θα συντελέσουν στην ψυχική ισορροπία των ατόμων αυτών των κατηγοριών. Η στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων από την πολιτεία σε συνδυασμό με τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων χώρων άσκησης θα επιτρέψουν στα άτομα με παθήσεις και σε ανθρώπους της «τρίτης ηλικίας» να δώσουν μέσω του αθλητισμού τη δική τους μάχη για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

-Ανάπτυξη του δικτύου για τον αθλητικό εθελοντισμό. Η ανάπτυξη του εθελοντισμού στον αθλητισμό θα πραγματοποιηθεί από τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις αθλητικές μη κυβερνητικές οργανώσεις με την κατάλληλη ενημέρωση και κατάρτιση των ενδιαφερομένων σε συνεργασία με την τοπική δημοτική αρχή. Η διοργάνωση περισσότερων αθλητικών εκδηλώσεων είτε σε επαγγελματικό είτε σε ερασιτεχνικό επίπεδο θα συμβάλει στην αύξηση της ζήτησης του εθελοντισμού. Στόχος του εθελοντισμού είναι η προβολή της αξίας της ευγενούς άμιλλας, της συνεργασίας και της γενικότερης προσφοράς στον πολιτισμό μέσω του αθλητισμού και γι αυτό η πολιτεία πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εθελοντική δράση.

 -Η κατασκευή/ανακαίνιση και αύξηση της χωρητικότητας των γηπέδων και των κολυμβητηρίων με στόχο τη δημιουργία πρότυπων αθλητικών χώρων που θα μπορούν να φιλοξενήσουν τα εθνικά αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα. Πολλά από τα υπάρχοντα γήπεδα και κολυμβητήρια είναι παλιά και δεν πληρούν τις ανάγκες σωματείων που επιδιώκουν να ξεφύγουν από την αφάνεια και να βαδίσουν σε επαγγελματικά πλαίσια. Η κατασκευή/ανακαίνιση των γηπέδων και των κολυμβητηρίων με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και η αύξηση της χωρητικότητας τους θα μετατρέψουν το γήπεδο αποτελεί ένα πόλο έλξης τόσο για τον αθλητή όσο και για τον φίλαθλο. Η αξιοποίηση όλων των ολυμπιακών εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων είναι άκρως απαραίτητη όχι μόνο για τη διαφύλαξη της κληρονομιάς των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 αλλά και για το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας. Ακόμα, η πιθανή δημιουργία χώρων αναψυχής(πάρκο, καφέ, κινηματογράφος κτλ) πλησίον των αθλητικών εγκαταστάσεων θα δώσει την ευκαιρία στον φίλαθλο κόσμο να συνδυάσει την παρακολούθηση ενός αγώνα με μια μη αθλητική δραστηριότητα.

-Ίδρυση Κέντρου Ψυχολογικής Υποστήριξης Αθλητών. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ένα αθλητικό ταλέντο μένει στάσιμο λόγω προβληματικής συμπεριφοράς και ένας προπονητής αντιμετωπίζει με υπερβολική αυστηρότητα τους αθλητές του επηρεάζοντας αρνητικά την ψυχολογία τους και την αγωνιστική τους διάθεση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη του αθλητή η πνευματική και η σωματική ισορροπία που αποτελεί το κλειδί για την εξέλιξη του αθλητή και ιδιαίτερα του νέου. Η ίδρυση του εν λόγω κέντρου με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των προσωπικών προβλημάτων των αθλητών που επηρεάζουν αρνητικά τις επιδόσεις τους και στην βελτίωση της αγωνιστικής συμπεριφοράς τους.

-Ίδρυση δημοτικού αθλητικού συμβουλίου. Η κίνηση αυτή θα οδηγήσει στην ύπαρξη ενός συμβουλίου που θα ειδικεύεται στον αθλητισμό και θα αποτελέσει το αρμόδιο όργανο για την ανάπτυξή του. Το συμβούλιο θα αποτελείται από ανθρώπους της περιοχής που ανήκουν στον αθλητικό χώρο είτε σε διοικητικό είτε σε αγωνιστικό πόστο, καθώς και από ομάδα επιστημονικών συμβούλων. Το δημοτικό συμβούλιο θα είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων του αθλητικού συμβουλίου και συγκεκριμένα για τις ανάγκες των σωματείων του Δήμου αποτελώντας το βασικό χρηματοδότη. Η άσκηση αθλητικής διοίκησης από το νέο συμβούλιο θα αναβαθμίσει το ρόλο του αθλητισμού ως φορέα πολιτισμού και θα συντελέσει σε μια μεθοδικώτερη προσέγγιση του αθλητισμού διευκολύνοντας το δημοτικό συμβούλιο στη λήψη αποφάσεων.

 -Διοργάνωση ετήσιου αθλητικού φεστιβάλ υπό την αιγίδα του τοπικού Δήμου με την συμμετοχή κορυφαίων συλλόγων. Το τουρνουά αυτό θα αποτελέσει μια γιορτή του αθλητισμού και μια διαφήμιση για τον τοπικό Δήμο. Παράλληλα, ο φίλαθλος κόσμος θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά αθλητές εγνωσμένης αξίας αλλά και νέα ταλέντα να αγωνίζονται σε περιοχές που ο αθλητισμός δεν έχει ιδιαίτερη προβολή. Κάθε χρόνο διαφορετικός δήμος θα έχει την ευθύνη της διοργάνωσης συνεπικουρούμενος από την μητρόπολη καθώς και άλλους τοπικούς φορείς. Με αυτή την κίνηση κάθε δήμος-διοργανωτής θα μπορεί να επιδείξει το αθλητικό του έργο και οι δημότες να μπορούν να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ είτε ως αθλητές είτε ως εθελοντές.

-Ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Η ιδέα του αθλητικού τουρισμού όχι μόνο θα διαφήμιζε τη χώρα αλλά θα βοηθούσε τους νεώτερους σε ηλικία αθλητές να συνδυάσουν το άθλημα τις αρεσκείας τους με διακοπές. Ένα σημαντικό βήμα θα αποτελέσει η προβολή των αθλητικών κατασκηνώσεων της χώρας και η δημιουργία τουριστικών προγραμμάτων για όσους θέλουν να κάνουν αθλητικό τουρισμό. Η ύπαρξη χιονοδρομικών κέντρων στη χώρα ευνοεί τον χειμερινό αθλητικό τουρισμό ενώ η ενδεχόμενη ανάπτυξη των χειμερινών σπορ(σκί, σνόουμπορντ) στη χώρα θα συμβάλει στην εισροή επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, η φιλοξενία διεθνών διοργανώσεων από τις επαρχιακές πόλεις που διαθέτουν χιονοδρομικά κέντρα θα αποτελούσε μια μεγάλη ευκαιρία για την οικονομική τους ανάπτυξη. Επίσης, ο αθλητικός τουρισμός θα έδινε αντίστοιχες ευκαιρίες και στους λάτρεις των υγρών σπορ(κολύμβηση, υδατοσφαίριση, κωπηλασία, θαλάσσιο σκι, κτλ) να συνδυάσουν τις καλοκαιρινές διακοπές με προπόνηση στο αγαπημένο τους άθλημα.

Οικονομικά

– Καθιέρωση μηνιαίου οικονομικού ελέγχου για τη διαφύλαξη ενός υγιούς αθλητικού σωματείου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα σύλλογο που επιθυμεί την αγωνιστική του πρόοδο και την οικονομική του ευημερία να περνάει από μηναίο οικονομικό έλεγχο. Γι αυτό κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση ενός σώματος για τον οικονομικό έλεγχο των αθλητικών σωματείων σε μηνιαία βάση ώστε να αποφεύγονται κρούσματα φοροδιαφυγής και κερδοσκοπίας από άτομα που χρησιμοποιούν τα σωματεία ως βιτρίνα για να προωθήσουν τα οικονομικά τους συμφέροντα. Επίσης, σημαντική κίνηση για την προστασία των συλλόγων από την οικονομική κατάπτωση είναι ο έλεγχος στις οικονομικές δραστηριότητες των μάνατζερ παικτών και στους όρους σύναψης συμφωνιών με τους συλλόγους.

-Θέσπιση ορίου μισθοδοσίας στα επαγγελματικά συμβόλαια των αθλητών/τήρηση του οικονομικού «fair play». Οι δυσανάλογες αμοιβές στον επαγγελματικό αθλητισμό μπορεί σήμερα να είναι σύνηθες φαινόμενο, ωστόσο το γεγονός αυτό προκαλεί μεγάλο πρόβλημα στους συλλόγους που σπαταλούν υπέρογκα ποσά προκειμένου να καλύψουν τις οικονομικές απαιτήσεις του αθλητή. Ο μέσος σύλλογος ξεφεύγει με αυτό τον τρόπο από τον αρχικό του προϋπολογισμό ενώ παράλληλα χωρίζει τους αθλητές σε υψηλά και χαμηλά αμειβόμενους , προκαλώντας την διατάραξη των σχέσεων μεταξύ των αθλητών και τις διοίκησης του συλλόγου. Με τη θέσπιση ενός ορίου μισθοδοσίας και με ευρύτερους όρους στο συμβόλαιο του αθλητή που θα υπόκεινται στο εργατικό δίκαιο θα σταματήσει η σπατάλη υπερβολικών ποσών για την αμοιβή των πρωτοκλασάτων αθλητών. Με αυτό τον τρόπο θα εφαρμοστεί το οικονομικό ‘fair play’ και θα σταματήσει η διάκριση εις βάρος των χαμηλότερα αμειβομένων αθλητών. Με αυτό τον τρόπο οι σύλλογοι θα διατηρήσουν την εύρυθμη οικονομική λειτουργία τους ,ενώ θα κρατήσουν και τις ισορροπίες ανάμεσα στους αθλητές.

-Εκπόνηση μελέτης σχετικά με τη χρηματοδότηση του αθλητισμού από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Για την χρηματοδότηση των αθλητικών σωματείων είναι ιδιαίτερα σημαντική η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού φορέα είτε με τη μορφή επιδοτήσεων είτε χορηγιών. Γι αυτό το λόγο θεωρείται σημαντική η εκπόνηση μελέτης για την χρηματοδότηση των σωματείων σε συνδυασμό με τη χάραξη ενός νομικού πλαισίου που θα συμβάλει στη διαφάνεια της οικονομικής υποστήριξης των σωματείων. Η συμβολή τόσο του κράτους όσο και των εταιρειών κοινωνικής ευθύνης θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντική για την εκπλήρωση του στόχου.

-Μείωση στις τιμές των εισιτηρίων και καθιέρωση ειδικών εισιτηρίων στα γήπεδα και τα κολυμβητήρια, όπως φοιτητικό, οικογενειακό και εισιτήριο ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το μέτρο αυτό θα φέρει περισσότερο κόσμο στους αγώνες και θα βοηθήσει στην αύξηση των εσόδων των σωματείων χωρίς να επιβαρύνει οικονομικά τους φιλάθλους ιδίως τη σημερινή δύσκολη οικονομική περίοδο. Ο αθλητισμός έχει ανάγκη τη στήριξη της νεολαίας και της οικογένειας προκειμένου να απαλλαγεί από τα περιθωριακά στοιχεία που δημιουργούν επεισόδια.

-Έκδοση μηνιαίου αθλητικού λαχνού προς ενίσχυση των αθλητικών σωματείων. Υπεύθυνη αρχή για την έκδοση του αθλητικού λαχνού θα είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ο αθλητικός λαχνός θα πωλείται στους φιλάθλους και γενικώτερα στους δημότες τόσο κατά την διάρκεια των αγώνων όσο και στα γραφεία των σωματείων.

Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν τα έσοδα και τα σωματεία θα πάρουν οικονομική ανάσα. Μέρος του ποσού που θα συγκεντρωθεί θα διατεθεί σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και με αυτό τον τρόπο θα επωφεληθούν τόσο τα σωματεία όσο και οι συνάνθρωποί μας που έχουν ανάγκη από οικονομική υποστήριξη.

Διεθνείς Σχέσεις

-Σύναψη διακρατικών συμφωνιών και συμμετοχή σε δράσεις υπό την αιγίδα της ΕΕ και διεθνών οργανισμών. Οι συμφωνίες που θα αφορούν τόσο για την αντιμετώπιση κρουσμάτων όπως ντόπινγκ, χουλιγκανισμός, ρατσισμός αλλά και την διοργάνωση σεμιναρίων για προπονητική και για την αθλητική εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στο «ευ αγωνίζεσθαι» και στην ολυμπιακή παιδεία που αποτελούν τα θεμέλια για την σωστή πνευματική ζύμωση του αθλητή.

Η διεθνής συνεργασία θα αποτελέσει αποτέλεσμα της προώθησης της ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και αποτελεσματικών πρακτικών σχετικά με την πρόληψη κρουσμάτων βίας και ρατσισμού. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και οι αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας με την ενεργή συμμετοχή στις δράσεις της ΕΕ για των αθλητισμό, την διαρκή παρουσία στα διεθνή αθλητικά fora και τη σύναψη διακρατικών συμφωνιών θα συμβάλουν στη διεθνή συνεργασία και αλληλεγγύη στα πλαίσια της προαγωγής του αθλητισμού αλλά και της ενίσχυσης της οικουμενικής διάστασής του.

Οι προϋποθέσεις για «αλλαγή σελίδας» στον ελληνικό αθλητισμό

 Ο ελληνικός αθλητισμός καλείται να ‘αλλάξει σελίδα’ με την χάραξη ενός πλάνου διακυβέρνησης που θα οδηγήσει στην εύρυθμη λειτουργία του και στην πάταξη των αρνητικών φαινομένων βίας, διαφθοράς που πηγάζουν από την έλλειψη παιδείας και γνώσης. Η ύπαρξη των κατάλληλων συνθηκών στον οικονομικό και τον οργανωτικό τομέα είναι απαραίτητη, ώστε ο ελληνικός αθλητισμός να βαδίσει ανεμπόδιστα στο δρόμο των επιτυχιών και να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της χώρας στο εξωτερικό.

Η Πολιτεία μέσω του υπουργείου Πολιτισμού οφείλει να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια μιας αθλητικής αναγέννησης της χώρας με συνέπεια και υπευθυνότητα. Η βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών και η δημιουργία ενός μοντέλου αθλητικής διοίκησης, απαλλαγμένου από την γραφειοκρατία και τα μικροπολιτικά συμφέροντα, που θα στηρίζεται τόσο στην κρατική όσο και στην ιδιωτική πρωτοβουλία θα οδηγήσουν στην αγωνιστική αξιοποίηση των ταλέντων και στην άνοδο της ανταγωνιστικότητας των πρωταθλημάτων.

Η κρατική ενεργοποίηση με την ανάπτυξη αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων στο εσωτερικό και την σύναψη διεθνών συνεργασιών και συμφωνιών στα πλαίσια της ΕΕ, η συμμετοχή των αθλητικών ομοσπονδιών και των σωματείων σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την νεολαία, καθώς και η αγωνιστική και πνευματική αφύπνιση των αθλητών θα θέσουν τις βάσεις για την δημιουργία ενός πρότυπου συστήματος αθλητικής διακυβέρνησης μέσα στον οποίο θα γαλουχηθούν οι αυριανοί πρωταθλητές.

    Print       Email

About the author

You might also like...

Μπορεί το failed-state να γίνει κράτος;

Read More →